Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Kontakt

Adres:
ul. Krasickiego 25
Będzin
42-500
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zespół Projektu LIFE+BESKIDY:

Jacek Rolewicz – Kierownik Sekcji Life+ Beskidy

Dominika Grabara – Zastępca Kierownika Sekcji Life+ Beskidy; Pracownik ds. monitoringu

Magdalena Witek - pracownik ds. księgowych

Anna Smolarska – pracownik ds. nieleśnych siedlisk przyrodniczych i informatyki                

Piotr Niedbał - pracownik ds. nieleśnych siedlisk przyrodniczych i GIS, promocji

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.