Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Międzynarodowa Konferencja Zamykająca Projekt LIFE12 NAT/PL/000031

W dniach 16.05. – 19.05. 2017 r. przedstawiciele Projektu Life+ Beskidy wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji zamykającej Projekt KIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska. Konferencja składała się z dwóch części – części stacjonarnej oraz części terenowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów przedstawicieli różnych instytucji i  środowisk naukowych dotyczących m.in. czynnej ochrony przyrody na Pustyni Błędowskiej, siedlisk przyrodniczych pustyni oraz sposobów jej użytkowania przez Wojsko Polskie. W części terenowej podczas znakomitej pogody uczestnicy podziwiali osiągnięte efekty Projektu z punktu widokowego na górze Czubatka  i Wzgórza Dąbrówka oraz odwiedzili Centrum Pustynne powstałe w ramach tego projektu. DSC06998

Uczestnicy konferencji podczas sesji terenowej. Fot. ZPKWŚ

DSC06980

Widok na część Pustyni Błędowskiej objętej działaniami z zakresu czynnej ochrony przyrody. Fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.